கட்டற்ற_மென்பொருள்

திருச்சியில் FIST முகாம் 2017 – எனது கண்ணோட்டம்

ஆக. 23, 2017

ஆகஸ்ட் 12 யிலிருந்து 15 வரை தமிழ்நாட்டுக் கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கமும் திருச்சி கட்டற்ற அறிவியல் தொழில்நுட்ப இயக்கமும் திருச்சியில் நடத்திய முகாமிற்குச் சென்றிருந்தேன். அங்கு என் அனுபவத்தைப் பற்றி இது ஒரு இடுகை.

Tags: கட்டற்ற_மென்பொருள், fsftn, திருச்சி

exiftool.el வெளியீடு

மார். 2, 2017

இது exiftool.el வெளியீட்டிற்கான பொது அறிவிப்பு. exiftool.el ExifTool யை emacs lisp யிலிருந்து பயன்படுத்துவதற்கான நிரலகமாகும். ExifTool EXIF, XMP, IPTC மற்றும் பல்வேறு மேல்நிலை தரவு வடிவங்களை எழுதவும் படிக்கவும் பயன்படும் கட்டளை வரி மென்பொருளாகும்.

Tags: மென்பொருள், கட்டற்ற_மென்பொருள்

திருச்சியில் FSFTN முகாம்

அக். 10, 2016

செப்டம்பர் 30 யிலிருந்து அக்டோபர் 2 வரை கட்டற்ற மென்பொருள் இயக்கம் தமிழ் நாடு திருச்சியில் நடத்திய முகாமுக்குச் சென்றிருந்தேன். அதைப் பற்றி ஒரு சிறிய கட்டுரை.

Tags: கட்டற்ற_மென்பொருள், fsftn, திருச்சி