வானிலை

ஹூத் ஹூத் புயல் – செயற்கைகோள் படம்

அக். 16, 2014

அக்டோபர் 11 அன்று பெங்களூரில் பெற்ற ஹூத் ஹூத் புயல் APT செயற்கைகோள் படம்…

Tags: வானொலி, செயற்கைகோள், rtlsdr, மென்பொருள்_வானொலி, வானிலை

கோவையில் பரிவேடம் – ஆகஸ்ட் 3, 2012

ஆக. 12, 2012

கோவையில் ஆகஸ்ட் 3, 2012 அன்று பரிவேடம் ஒன்று தோன்றியது. இது எனது நண்பன் உதயக் குமார் எடுத்தப் புகைப்படம்.

Tags: வானிலை