குப்பை

நாகர்கோயிலில் குப்பை மேடு

டிச. 27, 2023

நாகர்கோயிலில் வளர்ந்து வரும் திடக்கழிவு சிக்கலின் வெளிப்பாடாக குப்பை மேடொன்று

Tags: நாகர்கோயில், குப்பை, சுற்றுச்சூழல்