இலண்டன்

Guile உடன் இலண்டனில் வீடுத் தேடல்

டிச. 18, 2022

இலண்டனில் வாடகைக்குச் சரியான வீட்டைக் கண்டறிய ஒரு Guile உரைநிரல். Guile நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத மொழி என்றுச் சொன்னதெவர்!

Tags: இலண்டன், lisp, scheme, மென்பொருள்