iisc

IISc மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஆதார் கட்டாயம்

ஜூலை 25, 2016

உச்ச நீதி மன்றத் தீர்ப்புக்குப் புறம்பாக, இக்கல்வியாண்டில், மாணவர் சேர்க்கைக்கு ஆதார் அடையாள அட்டையை IISc கட்டாயமாக்கியுள்ளது.

Tags: ஆதார், அந்தரங்கம், iisc