பயணம்

நெதர்லாந்து பயணம்

ஜூலை 10, 2020

சென்ற நவம்பர் NL-RSE 2019 மாநாட்டிற்காக ஆம்சடர்டாம் சென்றிருந்தேன். இது தான் நான் முதன்முறையாக ஐரோப்பாவிற்குச் சென்றது. ஐரோப்பிய கட்டற்ற மென்பொருள் நண்பர்களைச் சந்திக்க இயன்றது. ஐரோப்பாவின் உயரிய நிலை கண்டு வியந்தேன். இது ஒரு பயணக்கதை.

Tags: பயணம், ஆம்சடர்டாம், ஐரோப்பா